Alergia i odporność w gruźlicy

Zjawisko odmiennego oddziaływania na tuberkulinę u osobników zakażonych lub szczepionych BCG jest podstawą pojęcia alergii w gruźlicy. Okres, który upływa od pierwszego wtargnięcia prątków do ustroju do chwili wystąpienia wrażliwości na tuberkulinę, nazywamy okresem przedalergicznym. Przeciętnie okres ten po zakażeniu żywym i zjadliwym prątkiem trwa 4-6 tygodni. Znacznie większym wahaniom ulega okres przedalergiczny po szczepieniu BCG.

Zjawienie się wrażliwości na tuberkulinę nazywamy konwersją lub wirażem odczynu tuberkulinowego. Z chwilą całkowitego wyeliminowania prątków gruźlicy lub prątków BCG z ustroju następuje rewersja odczynu tuberkulinowego.

Alergia i odporność w gruźlicy są zjawiskami ogólnoustrojowymi i w zasadzie trwają tak długo, jak długo w ustroju znajdują się prątki zjadliwe lub prątki BCG. W bardzo złożonym i niecałkowicie wyjaśnionym zagadnieniu odporności w gruźlicy możemy wyróżnić: odporność naturalną (genotypową) lub rasową i odporność nabytą lub swoistą.

Ciekawe wpisy tematyczne o gotowaniu online:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top