Restauracja gruzińska Pruszków

Restauracja gruzińska Pruszków
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jak jeść tanio i zdrowo

Wszelkie żywe stworzenie czuje oczywistą potrzebę odżywiania się. W odniesieniu do człowieka możemy postawić pytanie: kiedy przestaliśmy się żywić, a zaczęliśmy jeść. Dylemat ten jest przedmiotem cichego sporu między różnymi specjalistami od gospodarki żywnościowej. Na przykład mleczarze uważają, że to im przypada palma pierwszeństwa, człowiek musiał bowiem już u zarania swego istnienia poznać właściwości mleka, jego krzepnięcia, ukwaszania itp. Młynarze twierdzą, że opanowanie umiejętności rozdrabniania nasion dziko rosnących traw i sporządzania z nich papek, a następnie pieczywa, przyniosło przełom w odżywianiu się naszych praprzodków. Specjaliści od fermentacji uważają natomiast, że poznanie właściwości sfermentowanych owoców i wyciśniętych z nich soków legło u podstaw produkcji tak ważnych i ciągle bardzo wysoko cenionych alkoholowych napojów. Dyskusję przeciął niejako Tadeusz Przypkowski , który autorytatywnie i jednocześnie żartobliwie stwierdził, że pierwszą i najważniejszą sztuką opanowaną przez człowieka była sztuka mięsa.

Na opanowanie sztuki jedzenia trzeba było jednak długo czekać. Złożyły się na nią liczne doświadczenia Hellenów i Rzymian, Chińczyków i Francuzów oraz wielu innych ludów i narodów. Rozkwit sztuki kulinarnej był wielokierunkowy, początkowo powolny, a później coraz szybszy. W dzisiejszych czasach sztuka kulinarna jest jednak dość poważnie zagrożona, m.in. nieustannym pośpiechem, w którym żyjemy, coraz powszechniejszą zawodową pracą piękniejszej połowy ludzkiego rodu, na której od tysięcy lat tradycyjnie ciąży obowiązek przygotowania posiłków, a także występującymi w niektórych krajach trudnościami w zaopatrzeniu.

Ciekawe wpisy tematyczne o gotowaniu online:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top