Akupunktura

Akupunktura
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wspomnieliśmy już o korzystnym działaniu auricu- lo-punktury (nakłuwaniu ucha) w zapobieganiu napa-dom migreny. Tego typu antymigrenowe zabiegi pro-filaktyczne nie zawsze jednak są skuteczne. Dzieje się tak z wielu powodów.

Migrena w medycynie chińskiej nie jest uważana za chorobę, tylko za objaw zespołu wielu przyczyn, naj-częściej powiązanych wzajemnie i skomplikowanych, a z rzadka tylko wyizolowanych, a do tego jeszcze często zmieniających się – choć jednak zawsze u tego samego pacjenta pokrewnych.

o Leczenie samej tylko migreny nie jest zatem wy-starczające, toteż, o ile niektórzy chorzy (dodajmy – nieliczni) przy takim wybiórczym i ograniczonym le-czeniu zdrowiej ą, to większość wymaga długiej i trud-nej terapii.

Leczenia podstawowego nie można ograniczyć do samej akupunktury. Wymaga ona między innymi hi-gieny psychicznej i żywieniowej. o Zaburzenia pewnych funkcji organizmu wynikają z niewłaściwego funkcjonowania obiegu energii. Aby mogło dojść do wyleczenia, trzeba przerwać powstałe w ustroju pacjenta blokady. Może to nastręczać pewnych trudności – nie większych wszakże niż przy stosowaniu leków.

Uwagi te wyjaśniają po części, dlaczego leczenie migreny nie jest łatwe. Akupunktura rzeczywiście uśmierza ból, lecz jej działanie jest krótkotrwałe. Właściwym jej zadaniem jest przywrócenie cyrkulacji energetycznej.

Ciekawe wpisy tematyczne o gotowaniu online:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top